Meditatie in de veertigdagentijd

Meditatie heeft mijn hart omdat het een zo toegankelijke en zo krachtige weg is naar spiritualiteit. In 2017 begeleidde ik vast een maandelijkse groep op de zondagmiddag, bedoeld voor mensen die een psychiatrische achtergrond hebben. Dit is een eenvoudige open meditatie, waarin de christelijke inspiratie op een lichte wijze doorklinkt.

Daarnaast begeleidde ik in samenwerking met Seintje Bos een meditatiegroep in de veertigdagentijd, als voorbereiding op Pasen. In deze meditatie stond lectio divina voorop. Steeds gebruikten we het bijbelverhaal van de zondag als uitgangspunt. Soms diende deze bijbeltekst als uitgangspunt voor een beeldmeditatie, soms een symboolmeditatie, soms een Ignatiaanse meditatie. De deelnemers waren zo geïnspireerd door de meditatie dat ze niet wilden stoppen na Pasen.

Terug naar Jaarverslag 2017