Toelichting bij klassieke koormuziek

Zingt jullie koor regelmatig religieuze klassieke muziek? Ben je benieuwd naar wat je zingt en waarom de componist deze tekst juist zo op muziek gezet heeft?

Vraag je je af waarom het Requiem van Mozart wel een Dies Irae bevat en het Requiem van Duruflé niet? Waarom is het fout om in een Mariavespers de antifonen weg te laten (al zijn ze muzikaal misschien minder interessant dan de psalmen)? Hoe komt het dat zoveel componisten een Magnificat hebben gecomponeerd? Wat betekent dat zwaard in de ‘Litanies à la Vierge Noire’ van Poulenc?

Een vertaling van de teksten geeft vaak nog geen inzicht in de betekenis van de muziek. Daarvoor is meer kennis nodig van de context waarvoor deze muziek gecomponeerd is. Kennis over de liturgische achtergronden en de kerkelijke gebruiken.

Op verzoek kom ik tijdens een repetitie(dag) vertellen over de kerkelijke context van composities. Natuurlijk stem ik dat af op het concertprogramma dat het koor instudeert. Een toelichting zorgt ervoor dat koorleden zich gemakkelijker kunnen inleven in de muziek. Dat komt het repetitieproces ten goede en levert een meerwaarde in de muzikaliteit van de uitvoering.

Ook is het mogelijk mij te vragen bij een concert een inleiding te geven voor het publiek. Zo wordt middeleeuwse muziek toegankelijker voor moderne oren. Zo kan moderne muziek met verwijzingen naar oude verhalen ook voor het publiek meer begrijpelijk worden.

De dynamiek tussen koor en dirigent ken ik van binnenuit. Ik doe niets liever dan mijn kennis van religieuze teksten en kerkelijke tradities inzetten om jullie koor beter te laten zingen.

Voorbeelden:

Wat zijn psalmen? (voor Multiple Voice, 2005)
Wat is de opbouw van een requiemmis? (voor Galakoor, januari 2015)
De geschiedenis van de pelgrimage naar Santiago de Compostela (publieksinleiding bij Joby Talbot’s Path of Miracles, Luna Kamerkoor, september 2015)
Hoe was het leven in de tijd van Hildegard von Bingen? (publiekspresentatie met Schola Hildegardis, oktober 2016)
Hoe is de relatie tussen Maria en Kerst in ons kerstprogramma? (voor Kamerkoor JIP, november 2017)