Krachtdagen

Wholeness does not mean perfection;
it means embracing brokenness as in integral part of life.

Parker J. Palmer

Het lijkt in onze maatschappij wel alsof je altijd gelukkig moet zijn. Maar ziekte en tegenslag horen bij het leven. Soms loop je hard tegen de grenzen van het leven aan na een zware ziekte of ingrijpende crisis. Het vertrouwen in het eigen lichaam is beschadigd, het perspectief voor de toekomst is veranderd. Dan is het nodig om opnieuw verbinding te zoeken met de grond van het bestaan: wie ben ik na alles wat er gebeurd is? Waarvoor leef ik nog vanaf nu? Vragen die gaan over de mens achter de ziekte; vragen die bij een arts of therapeut vaak niet aan bod komen. Hoe pak je de draad weer op als alles op losse schroeven heeft gestaan? Wanneer verwachtingen niet uitkomen, het vanzelfsprekende onderuit gehaald wordt, wanneer mensen een nieuw houvast moeten zoeken om verder te kunnen? Het helpt om de breuklijnen zichtbaar te maken, de littekens in te voegen in je nieuwe leven. Zoals in de Japanse kunst van kintsugi. Daar worden scherven gelijmd met goud. Zo worden de breuklijnen niet weggewerkt, maar geven ze juist karakter aan het serviesstuk dat gebroken is geweest.

De schatkist aan rituelen

Juist op de breuklijnen van het leven heeft de christelijke traditie iets te bieden. Van oudsher vonden mensen steun bij de rituelen en verhalen uit de traditie. Ze legden hun zorgen neer bij Maria of namen een heilige relikwie mee als steun voor onderweg. Nog altijd gaan grote aantallen mensen naar Lourdes. Ze ervaren daar hoe heilzaam het is als de zieke echt centraal staat en wat een kracht ervan uitgaat om samen te bidden. Nog steeds heeft de christelijke traditie veel te bieden aan mensen die zoeken naar ‘heling’.

De krachtdagen zijn er voor mensen die het gevoel hebben dat ze nog niet ‘heel’ zijn, ook al zijn ze uitbehandeld in het medische traject. Een krachtdag is een bijeenkomst van een dag waarop mensen weer in hun kracht komen te staan. Deze dag is gekoppeld aan een heiligenverhaal, dat fungeert als bemiddelaar voor hun eigen ervaringen. Het verhaal van de (patroon)heilige is een spiegelverhaal voor de ervaringen van de deelnemers. Het geeft ze toegang tot hun eigen ervaringen op het niveau van de spiritualiteit. Hierdoor kunnen ze hun ervaringen integreren in hun levensverhaal, of als je wilt, in Gods verhaal met hen. En dat werkt helend.

Ervaringen delen

Op een krachtdag is ontmoeting en delen een van de pijlers. Andere mensen in dezelfde situatie ontmoeten werkt helend. Je bent niet langer de enige die tobt met vragen, want anderen kunnen vertellen hoe zij ermee omgaan. Het waardevolle van praten met lotgenoten is dat je gelijkwaardig bent aan elkaar: je bent niet elkaars hulpverlener en dus ben je ook niet hulpbehoevend. Je kunt je eigen ervaringen spiegelen aan die van de anderen.

Vrede met je lichaam

Wanneer je ernstig ziek bent geweest, is het lichaam een tijdlang een object van zorgen. Pijn herinnert je voortdurend aan wat er mis is, je krijgt te horen dat je beter naar je lichaam moet luisteren, dat het grenzen aangeeft. Het is heilzaam en bevrijdend om te ervaren dat het lichaam ook een bron van plezier kan zijn. Daarom is er op iedere krachtdag een creatief of meditatief onderdeel waarin we de speelsheid van het leven weer ontdekken.

Heling en zegen

De derde pijler is een ritueel van zegen en heling. Een zegen of blessing helpt om je lichaam, je ziekte en jezelf in een ander perspectief te zien. Aan de hand van de heilige van deze dag leren de deelnemers zichzelf opnieuw te zien als heel mens, mensen die er mogen zijn, met al hun zwakheden en valkuilen. Het betekent niet dat je vanaf nu nooit meer last zult hebben van twijfels en vragen, maar je hebt wel ervaren dat je gezegend bent zoals je bent.

Op de hoogte blijven van de krachtdagen? Stuur een bericht via het contactformulier.

Gerealiseerde krachtdagen

Toekomstige krachtdagen

  • Agathakrachtdag – voor vrouwen na borstkanker
  • Sint-Maartendag – voor mantelzorgers
  • Christina-Mirabilisdag – voor mensen die leven met een psychiatrische stoornis
  • Aegidiuskrachtdag – voor mensen die leven met een chronische ziekte

Lees ook:

Op de website van de Hoeftuin: Christoffel en de last op onze schouders