Vasten: afzien als oefening

Een paar decennia geleden leek vasten op sterven na dood. Moeders en grootmoeders vertelden nog over een vastentrommeltje tussen Aswoensdag en Pasen, maar wie was er nog met vasten bezig? Vandaag is vasten weer helemaal terug van weg geweest. Hoe groot is de markt niet voor detox-kuren en zelfs detox-vakanties. Anderen doen mee aan een […]

Bidden

“Wek mijn zachtheid weer, geef mij terug de ogen van een kind”, zo begint een prachtig meditatief lied van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen. Dit lied geeft heel goed een paar dingen weer over het wezenlijke van bidden. Allereerst verwoordt het een wens, een verlangen van degenen die zingen. Dat verlangen is heel herkenbaar: we […]