De pareltjes van 2022

Aan het begin van het nieuwe jaar maak ik altijd even tijd voor een terugblik op het voorgaande jaar. In de loop van 2022 werd duidelijk welke sporen corona heeft nagelaten: een aantal meditatieactiviteiten is stil komen te liggen. Zelfs sloot een van mijn geliefde centra, het Graalhuis, helemaal de deuren. Desondanks was het een […]

Sint Jacobus’ vergeving

feestdag: 25 juli Lang geleden, diep in de middeleeuwen, was er eens een man die een verschrikkelijke zonde had begaan. Hij ging biechten bij de priester, want hij had oprecht berouw. Maar de priester wist niet wat hij met een zo zware zonde aan moest. ‘Ga maar biechten bij de bisschop’, raadde de priester hem […]