Sint Jacobus’ vergeving

feestdag: 25 juli Lang geleden, diep in de middeleeuwen, was er eens een man die een verschrikkelijke zonde had begaan. Hij ging biechten bij de priester, want hij had oprecht berouw. Maar de priester wist niet wat hij met een zo zware zonde aan moest. ‘Ga maar biechten bij de bisschop’, raadde de priester hem […]

Lebuinus van Deventer

Het ideaal van de Ierse en Angelsaksische missionaris-monniken was om net als Jezus vreemdeling te zijn op aarde te zijn. Vandaar hun keuze om huis en haard te verlaten om reizende zwerver te worden (peregrinus, ons woord pelgrim komt hiervandaan). Volgens de legende was Lebuinus een van de twaalf gezellen van Willibrord, toen deze in […]