Publicaties

Rein van ziel en lichaam. Vroegchristelijke discussies over procreatieve onreinheid van vrouwen en mannen en hun participatie in de liturgie. Marian Geurtsen, Groningen, 2019. (Netherlands Studies of Ritual and Liturgy, dl 20). 290 p.

Het proefschrift is bij mij nog te bestellen voor € 21 incl verzendkosten. Neem contact op via het contactformulier.

Zoeken naar de bron. Een short story over de middeleeuwse pioniers Willibrord, Adelbert en het ontstaan van de Abdij van Egmond. Onderdeel van het project Kloosterleven: een introductie in de betekenis en de spiritualiteit van het klooster voor beginners, waarvoor ik ook een workshop spiritualiteit van het Gregoriaans ontwikkelde. Een project van DeZinnen (2017).

Zalig gebakken. Verhalen, recepten en tradities wereldwijd van Driekoningen tot Sinterklaas. Marian Geurtsen en Bep Willers-van Oostwaard, Heeswijk: Uitgeverij Abdij van Berne | Berne Media, 2015.

Het boek is via de boekhandel niet meer verkrijgbaar. Boeken zijn nog te koop bij mij voor € 19,95 incl verzendkosten. Neem contact op via het contactformulier

De hoofddoekjesaffaire van Carthago. Een reconstructie van het perspectief van de maagden uit Tertullianus’ De Virginibus Velandis. Marian Geurtsen, Doctoraalscriptie KTU, april 1996. Download scriptie hier.

Artikelen

 • “Een liturgische zegen over een transitie”. In: Wondermooi, zoals U mij gemaakt heeft. Handreiking voor gelovige transgender personen en werkers in de kerk. Heleen Zorgdrager, Jolanda Molenaar, Wielie Elhorst, Carl Buijs (red.), Utrecht: KokBoekencentrum, 2019, p. 155-160
 • “Marian, partner van een transvrouw – Samen in transitie”. In: Wondermooi, zoals u mij gemaakt heeft. Handreiking voor gelovige transgender personen en werkers in de kerk. Carl Buijs e.a. (red.), Utrecht: Kok-Boekencentrum, 2019, p. 71-75
 • “Waken in de Stille Week: een hedendaagse vorm met oude wortels“, Ouderlingenblad PKN, januari 2018, p. 14-17
 • “Brood met een boodschap”, Ouderlingenblad PKN, maart 2017
 • “Lioba, bouwer van de Kerk”, Vieren, 2016-1
 • “Een vrouw aan het kruis”, Vieren, 2015
 • “De kunst om het verlangen op te wekken. De vorming van vrijwilligers tot gebedsleiders”, Tijdschrift voor Liturgie 2013
 • “Allerzielen in ’t Licht: nieuwe oude vormen van gedenken”, Vieren, 2012-3
 • “Als je de mensen kent, heb je niet zo snel een oordeel klaar. Samen de buurt dragen in de Kersentuin”, Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 2012
 • “Nieuwe liturgie en de schatkist van de traditie”, Vieren, 2010-3

Liturgisch materiaal

“Gebedsviering met Maria Magdalena” liturgische elementen voor een viering in de Paastijd. In: Vieren 2021-2 Werkschrift.

“Vrede stroomt omlaag van de bergen”, een reeks van vier vespervieringen voor de Advent. In: Vieren 2020-4 Werkschrift.

Een bidprocessie voor de schepping. Liturgisch materiaal voor een liturgische wandeling met aandacht voor de aarde, water, kringloop, energie en duurzaamheid, ontwikkeld voor de viering van de Dag van de Schepping op 1 september, in opdracht van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (2016). Gepubliceerd op laudato-si.nl

Rozenkransgebed met Etty Hillesum en andere traditionele Mariagebeden, in: Gezegend onder de vrouwen. Suggesties voor vieringen rond Maria. (Werkkatern voor viering en liturgie) Uitgever: In Uw Midden (vh: Midden onder U), 2008.

Lezingen

 • Verlieskunst: verder leven na verlies. Over rouw, levend verlies en veerkracht (Bergen op Zoom, oecumenisch project VOL-ZIN, oktober 2023)
 • De roze olifant in de kerk: het denken over seksualiteit in de vroege kerk en de gevolgen voor de christelijke seksuele moraal en actuele vraagstukken rond seksueel misbruik, homoseksualiteit en gender. (Bijspijkerdagen theologie, Klooster Huissen, augustus 2022)
 • Van bruidssluier tot boerka: hoe de westerse blik op hoofddoekjes in de islam gevormd is door de christelijke geschiedenis van hoofdbedekking (Heerenveen, Dopersleerhuis, mei 2022)
 • #Metoo op de heiligenkalender: seksuele intimidatie en seksueel geweld als motief in verhalen van vrouwelijke heiligen – studiedag faculteit Godgeleerdheid en PThU in Groningen, 8 maart 2018
 • De smaak van vasten – interactieve lezing en bezinning voor het begin van de veertigdagentijd
 • Maria en de geboorte – programmatoelichting voor koorleden bij het kerstrepertoire, JIP Kamerkoor, november 2017
 • De weg naar Santiago de Compostela lezing bij de uitvoering van Path of Miracles van Joby Talbot, door Luna Kamerkoor, Egmond / Deventer, september 2015
 • Requiem-toelichting– uitleg voor de koorleden van Galakoor – Amsterdam, januari 2015
 • Over psalmen– uitleg voor de koorleden van Multiple Voice -Utrecht, 2005