Christelijke meditatie

Regelmatig mediteren helpt je om bij de rode draad in je leven te blijven. In meditatie zoek je naar stille concentratie om dichter bij je innerlijke drijfveren te komen. Sommige mensen noemen dat de goddelijke stem in jou. Zo draagt het bij aan balans en helpt het je bij belangrijke keuzes.

De stilte opzoeken is een van de karakteristieken van de christelijke traditie. Jezus trok de woestijn in als hij zich wilde afzonderen van de wereld. Vanaf de derde eeuw trokken mannen en vrouwen de woestijn in om zich over te geven aan de stilte en het gebed. Maria van Egypte leefde zevenenveertig jaar als kluizenares in de woestijn. Een andere kluizenaar, Simeon de pilaarheilige, trok zoveel volgelingen dat hij op een steeds hogere pilaar ging wonen, om maar de stilte te behouden. In de vierde eeuw trok Antonius zich terug in een woestijngrot als kluizenaar. Zoveel mensen zochten bij hem inspiratie, dat hij ondanks zichzelf de stichter van het eerste mannenklooster is geworden.

Het woord meditatie stamt af van het Latijnse werkwoord meditari. Dat wordt wel vertaald met: overwegen of oefenen. Meditatie vraagt om het je eigen maken, bijvoorbeeld door teksten halfluid te blijven herhalen totdat ze eigen zijn geworden (ruminari, herkauwen). In kloosters leven de monniken en zusters in veel gevallen de hele dag in stilte, op het ritme van het bidden (zingen) van de getijden. Benedictus, de grondlegger van de benedictijnse kloosters in het westen, verbindt in zijn kloosterregel meditatio aan ruminatio: het door je heen laten gaan van een gedachte of (bijbels) woord om erop te herkauwen. Meestal is meditatie gewoonweg oefenen in stil zijn en luisteren. En soms, even, zie je een glimp van het goddelijke, een mystieke ervaring, voel je je één met het grotere geheel, leven in verbinding.

In mijn programma’s gebruik ik verschillende meditatievormen:

  • stilte
  • tekstmeditatie
  • beeldmeditatie
  • lectio divina
  • contemplatief gebed (ook centering prayer genoemd)
  • labyrint lopen
  • stiltewandeling (zie ook dauwtrappen op Hemelvaartsdag)
  • meditatief zingen (ook bekend als mantrazingen)
  • repetitief gebed, zoals het Jezusgebed of het rozenkransgebed

Een meditatiecursus of retraitedag bij mij bestaat uit geleide meditaties, gecombineerd met stilte en thematische meditaties. Mijn rol als meditatiebegeleider is het om jou iets aan te reiken dat jou helpt om je eigen spirituele weg te vinden. Daarvoor maak ik gebruik van inspiratiebronnen uit de christelijke traditie, bijvoorbeeld de wijsheid van Hildegard von Bingen of andere mystici. Vaak geef ik je vragen mee of een opdracht om zelf mee aan de slag te gaan. Of meditatiebegeleiding bij jou aansluit is heel persoonlijk. Om kennis te maken met mijn stijl van begeleiden kun je de video hieronder bekijken. Meer video’s vind je op mijn YouTubekanaal.

Spreekt het je aan? Kijk in de agenda voor meditatie-activiteiten in de komende tijd.