Allerzielen in ’t Licht

In het bisdom Rotterdam was er een vraag rond Allerzielen. De parochie kende natuurlijk de jaarlijkse viering op de avond van 2 november, maar de processie met de grafzegen over de begraafplaats na de viering vond men te snel afgelopen en weinig uitnodigend. In een andere parochie kende men geen viering op de begraafplaats meer. De vraag kwam op of er een vorm van vieren mogelijk was op de begraafplaats zelf. Zo ontstond Allerzielen in ’t Licht.

Allerzielen in ’t Licht is een format voor een open avond op de begraafplaats. De basis is gastvrijheid: bezoekers lopen in en uit en kiezen hun eigen route. Vrijwilligers zorgen dat de begraafplaats mooi aangekleed is met vuurkorven en fakkels.

Voorhout 2011

De bezoekers worden welkom geheten met warme chocolademelk en zielenbroodjes. Op de begraafplaats zijn diverse aanleidingen en rituelen voor het gedenken van een gestorven geliefde, zoals brieven schrijven naar de hemel, een naam laten opnemen in een gregoriaanse litanie voor de overledenen, een kaars versieren, een individuele grafzegen laten doen.

Allerzielen in ´t Licht heb ik in 2010 ontwikkeld in samenwerking met vrijwilligergroepen in de (deel)parochies van Oudewater (Franciscuskerk) en Leimuiden-Rijnsaterwoude (St Jan de Doperkerk). In 2011 kwamen daar de parochies van Voorhout en Noordwijk bij. Het project is doorgegaan na mijn vertrek bij het bisdom Rotterdam. Allerzielen in ’t Licht wordt nu jaarlijks in zo’n 16 parochies georganiseerd.

 

Kik voor een impressie op youtube (4 minuten)

 

Klik hier voor de handleiding Allerzielen in’t Licht (pdf)


Ik was als priester betrokken toen Marian dit project introduceerde in Leimuiden. Vroeger gingen we naar de meestal donkere begraafplaats voor een korte grafzegen. Nu is het een plaats van licht geworden waar mensen in een positieve sfeer samenkomen om hun geliefden te gedenken en zo steun te ervaren van God en van medeparochianen. De reacties waren bijzonder positief. De volgende jaren zijn we deze viering van Allerzielen blijven gebruiken. (Jack Glas, priester van het bisdom Rotterdam)