Toerusting

Wil je een impulsavond over wat liturgie eigenlijk is? Een training voor lectoren? Bezinning op het gedenken van een gestorvene tijdens de zondag? Liturgie vraagt altijd het beste te geven. Zowel wat betreft de inhoud (wat vieren we?) als wat betreft de vormgeving (hoe doen we dat zo overtuigend mogelijk / zo waardig mogelijk?). Daarom is het goed om van tijd tot tijd alle medewerkers aan de liturgie een opfriscursus of impulsdag te geven. Op alle gebieden van liturgie geef ik workshops, impulsavonden of cursussen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Lectorentraining
 • Cursus uitvaartrituelen
 • Inleiding liturgie voor kerkmusici
 • Workshop Kinderen in de liturgie
 • Workshop liturgie buiten

Lectorentraining

Beginnende lectoren of al jaren ervaren in het lezen in de kerkdienst? Een training of opfrisdag voor lectoren is altijd een goed idee. Oefenen staat centraal in deze training. Iedere deelnemer krijgt een of twee beurten waarin zij of hij een vooraf voorbereide tekst leest. Daarop krijgt de deelnemer persoonlijke feedback en gelegenheid om nog een keer te oefenen. Daarnaast is het verrijkend om als groep met elkaar te spreken over wat de Bijbel voor je betekent, en wat de dienst van de lector betekent in de kerkdienst. Aan de orde komt:

 • Gebruik van stem en ademtechniek
 • Contact maken met de kerkgangers tijdens het lezen
 • Tempo en pauzes inplannen
 • Omgaan met verschillende tekstgenres in de Bijbel
 • De kernboodschap uit een tekst laten uitkomen
 • Beeldend voorlezen

Aanbod voor lectoren

 • Lectorentraining (basis): een cursus van drie avonden* in de eigen kerkruimte. Op de eerste avond verkennen we de rol van de lector, de betekenis van de Bijbel. En oefenen we in de aankondiging van de lezing. Op de tweede en derde avond oefenen de lectoren ieder met een thuis voorbereide lezing en krijgen persoonlijke feedback.
 • Lectorencursus plus (vier avonden*): idem als boven maar met extra informatie over de opbouw van leesrooster / lectionarium. Deze cursus is ook geschikt voor vrijwilligers die zelfstandig voorgaan in vieringen.
 • Opfrisworkshop: een eendaagse* workshop (op zaterdag) voor lectoren en andere sprekers in de kerkdienst die al ervaring hebben. We oefenen in de eigen kerkruimte, iedere deelnemer krijgt persoonlijke feedback op haar of zijn manier van lezen

* Het aantal bijeenkomsten is gebaseerd op een groep van 6-8 lectoren. Bij een grotere groep zijn meer avonden nodig om voldoende oefentijd voor alle deelnemers te garanderen.

“Eigenlijk had ik vanavond iets anders,” zegt een deelnemer in Oud-Beijerland, “maar ik heb tijdens de eerste avond al zoveel geleerd, dat ik deze tweede avond beslist niet wilde missen.”

“Als wij luisteren naar de lector die aan de beurt is, dan vinden we het al heel goed klinken. Maar jij weet steeds nog aanwijzingen te geven waardoor het nog beter wordt.”

“Nu ben ik toch al zo ervaren als lector”, vertelt een vrouw in Velp, “maar toch heb ik weer nieuwe dingen geleerd.”

Lees ook hier

Basiscursus liturgie voor vrijwilligers

Waar vrijwilligers actief mee voorbereiden aan de liturgie of zelfstandig vieringen leiden, is het goed om meer kennis en inzicht te hebben in wat liturgie eigenlijk is en hoe deze ontstaan is. Door deze cursus kunnen vrijwilligers in de kerk hun eigen beleving van de liturgie verdiepen en vaardigheden opdoen om zelf vieringen te leiden. Meestal zullen dat woord- en gebedsvieringen zijn of woord- en communievieringen. Afhankelijk van de vraag van de parochie of gemeente kan aan de orde komen:

 • De opbouw van een viering: woorddienst, eucharistieviering, communieviering, gebedsviering
 • Het lectionarium of leesrooster leren gebruiken
 • Een overweging voorbereiden en oefenen
 • Gebeden vinden, aanpassen of schrijven
 • Het liturgisch jaar: de liturgisch sterke tijden en de tijd door het jaar
 • Omgaan met symbolen en rituelen in de liturgie

Inspiratiebijeenkomst

Soms ben je het leren of trainen wel moe. Soms wil je alleen inspiratie opdoen, samen bezinnen, weer ontdekken waarvoor je het allemaal doet. Dat vraagt om een inspiratiebijeenkomst. Meestal wordt dit een interactieve bijeenkomst waarin ik een deel vertel en waarin de deelnemers met elkaar in gesprek raken of aan de slag gaan. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De smaak van vasten (bij het begin van de veertigdagentijd)
 • Een doosje heiligheid – knutselworkshop voor groot en klein
 • Speculaas en sint Nicolaas – bakworkshop
 • Patroonheilige als inspiratiebron
 • Spiritualiteit en muziek: ontdek de mystieke kant van klank en akoestiek

Liturgisch materiaal

Kijk onder publicaties voor liturgiesuggesties voor een viering buiten bij de Dag van de Schepping; liturgisch materiaal voor Mariavieringen.

Advies

Wil je de vieringen van de Goede Week, Kerst, de Allerzielenviering, of het patroonfeest van de parochie eens een impuls geven? Met een frisse blik laten bekijken en een advies vragen? Neem contact op via het contactformulier.