Christelijke meditatie

In meditatie zoek je naar stille momenten om dichter bij je innerlijke drijfveren, of: bij de goddelijke stem in jou te komen. Een mystieke ervaring, je één voelen met het grotere geheel, leven in verbinding, kunnen daarvoor woorden zijn, maar je kunt ook andere woorden hebben. Regelmatig mediteren helpt je om bij de rode draad in je leven te blijven. Zo draagt het bij aan balans en helpt het je bij belangrijke keuzes.

De stilte opzoeken is een van de karakteristieken van de christelijke traditie. Jezus trok de woestijn in als hij zich wilde afzonderen van de wereld. Vanaf de derde eeuw trokken mannen en vrouwen de woestijn in om zich over te geven aan de stilte en het gebed. Maria van Egypte leefde zevenenveertig jaar als kluizenares in de woestijn aan de overkant van de Jordaan. Een andere kluizenaar, Simeon de pilaarheilige, trok zoveel volgelingen dat hij op een steeds hogere pilaar ging wonen, om maar de stilte te behouden. In de vierde eeuw trok Antonius zich terug in een woestijngrot als kluizenaar. Zoveel mensen zochten bij hem inspiratie, dat hij ondanks zichzelf de stichter van het eerste mannenklooster is geworden.

Het woord meditatie stamt af van het Latijnse werkwoord meditari. Dat wordt wel vertaald met: overwegen of oefenen. Meestal betekende dit dat mensen mediteerden over teksten, zoals Bijbelteksten. Meditatie vraagt om het je eigen maken, bijvoorbeeld door teksten halfluid te blijven herhalen totdat ze eigen zijn geworden (ruminari, herkauwen). In kloosters leven de monniken en zusters in veel gevallen de hele dag in stilte, onderbroken door het bidden (zingen) van de getijden. Benedictus, de grondlegger van de benedictijnse kloosters in het westen, verbindt in zijn kloosterregel meditatio aan ruminatio: het door je heen laten gaan van een gedachte of (bijbels) woord om erop te herkauwen. De lange christelijke traditie kent een veelheid aan meditatievormen. Om er een paar te noemen:

  • stilte
  • lectio divina
  • contemplatief gebed (ook centering prayer genoemd)
  • meditatieve dans
  • labyrint lopen
  • repetitief gebed, zoals het Jezusgebed of de rozenkrans
  • meditatief zingen, (vergelijkbaar met mantrazingen)

Een meditatiecursus of retraitedag bij mij bestaat uit geleide meditaties, gecombineerd met stilte en thematische meditaties. Mijn rol als meditatiebegeleider is het om jou iets aan te reiken zodat jij zelf je spirituele weg gaat. Ik maak daarbij gebruik van diverse meditatievormen. Soms reik ik inspiratiebronnen aan, bijvoorbeeld de wijsheid van Hildegard von Bingen of andere mystici. Vaak geef ik je vragen mee of een opdracht om zelf mee aan de slag te gaan. Of meditatiebegeleiding bij jou aansluit is heel persoonlijk. Om kennis te maken met mijn stijl van begeleiden kun je de video hieronder bekijken. Meer video’s vind je op mijn YouTubekanaal.

Spreekt het je aan? Kijk in de agenda voor meditatie-activiteiten in de komende tijd.