Agenda

Christelijke meditatie: Kwetsbaar leven

Maandelijks op dinsdagavond, 20-21.30 uur: Dominicuskerk, Utrecht. Als de coronapandemie iets met ons doet is het wel je confronteren met de kwetsbaarheid van het bestaan. Hoe ga je daarmee om? Per avond wordt een andere vorm van meditatie gebruikt, zoals tekstmeditatie, beeldmeditatie, lectio divina, contemplatief gebed. Voor beginners en mensen met ervaring. De data van het najaar 2020: 15 september, 20 oktober, 17 november, 15 december. De meditaties worden online gegeven. Kosten: € 15 per bijeenkomst. Info en opgave: neem contact op.

Retraite-ochtenden in het Huis van Dominicus

Viermaal per jaar een retraite: een dag vrij, even uit de tredmolen van alledag om stil te staan bij wat je doet en wat echt belangrijk is voor je. Meer informatie vind je op Huis van Dominicus. Data: woensdag 23 september, 9 december, 10 maart en 16 juni. Tijd: 9.30-13.00. Plaats: Dominicuskerk, Oog in Al, Utrecht. Kosten: € 30. Aanmelden via Huis van Dominicus of neem contact op.

Groeikracht: meditatie met Hildegard

In vier bijeenkomsten keer je naar de stilte en laat je je inspireren door de wijsheid van Hildegard. Groeikracht is een centraal motief in Hildegards visie: de kracht of drijfveer van alle levende wezens om van binnenuit te willen groeien, veranderen, in beweging te blijven en wijzer te worden. Hildegard spreekt over de moederlijke liefde van God die ons wil leiden. Haar wijsheid is sterk meegegeven door haar mensenkennis en haar kennis van de natuur. Vrijdagochtend in het Graalhuis. Data: 30 oktober, 6, 13 en 20 november, tijd: 10.00-11.30 uur. Kosten: € 40. Info en opgave: het Graalhuis

Sterrenkindjesviering: 28 december

Juist de periode rond Kerst kan zwaar zijn als je een kindje hebt verloren. Het feest van de geboorte van een kind kan je dan pijnlijk raken. Maar zo lang als er kinderen geboren worden, zijn er ook moeders die rouwen. Op deze avond staan jullie sterrenkindjes centraal. We herinneren en eren hen door middel van persoonlijke verhalen, rituelen en creativiteit. De bijeenkomst is voor een kleine groep zodat er aandacht kan zijn voor persoonlijke ontmoeting. De Sterrenkindjesviering is de tweede in de serie krachtdagen, een project van Marian Geurtsen in samenwerking met de Hoeftuin. Datum: 28 december, tijd: 19-22 uur. Kosten: € 35. Begeleiding: Marian Geurtsen en Sophie Albers. Opgave: De Hoeftuin

Heilige nachten

De twaalf dagen en nachten tussen Kerst en Driekoningen (6 januari) zijn in de traditie een periode vol met verhalen en rituelen van inkeer en bezinning. Het inspiratieprogramma voor de Heilige Nachten helpt jou om meer te verdiepen in de betekenis van de mystieke geboorte van het licht van Kerst. Als je meedoet krijgt je iedere dag van 25 december tot en met 6 januari een handreiking met daarin een verhaal of een meditatie, suggesties voor activiteiten of rituelen die je thuis kunt doen. Je kunt het gewoon thuis doen, of gezellig met familie of actief buiten. Maar je zult merken dat deze toewijding de hele kerstperiode gaat kleuren. Eerder in december kun je deelnemen aan een voorbereidingsbijeenkomst via Zoom. Kosten: € 35. Zie voor meer info en aanmelding Heilige Nachten.


Geweest:

Themaochtend: Bevrijd onze seksualiteit

Precies een jaar geleden, in oktober 2019, promoveerde ik op een onderzoek naar seksualiteit, reinheid en de positie van vrouwen in de vroegchristelijke kerk. In het christelijke denken is seksualiteit onlosmakelijk verbonden geraakt met het idee van zondigheid. Op zijn best nuttig om kinderen te krijgen, maar verder is het beter om het te vermijden. Vooral vrouwen hebben hiervoor de prijs moeten betalen. Tijdens deze ochtend proberen we te begrijpen hoe deze visie is ontstaan en welke gevolgen dit heeft gehad voor ons denken over seksualiteit tot op de dag van vandaag. Welke effecten heeft het gehad op onze beleving van seksualiteit? En, wat hebben we nodig om ons hiervan te bevrijden en een positieve beleving van seksualiteit te ontwikkelen? Ik houd een inleiding en daarna ga je aan de hand van een bezinningsopdracht en gesprek terug naar onze eigen ervaringen. Zaterdagochtend 17 oktober in het Graalhuis, tijd: 10.00-12.30 uur. Kosten: € 20. Info en opgave: het Graalhuis

‘Zingen vanuit je ziel’ in het Graalhuis

Een avond zingend mediteren is een cadeautje aan jezelf. We beginnen met oefeningen om de stem los te maken. De liederen zijn zo eenvoudig dat je ze zo mee kunt zingen. De sfeer is meditatief, de gitaarbegeleiding maakt het warm en intiem. Zangmeditatie op vrijdagavond in het Graalhuis, Nieuwegracht 51 in Utrecht. Data: Vanwege de coronacrisis ligt deze activiteit stil.

21 mei Hemelvaart: dauwtrap-verwonderwandeling

Ooit liepen mensen op Hemelvaartsdag bij zonsopgang op blote voeten door het gras om vruchtbaarheid en gezondheid te vinden. Vandaag wandelen we in stilte om ons te verwonderen over het ochtendlicht, over een andere wereld in een druppel dauw. Als het weer meezit, trekken we onze schoenen uit en lopen we een stukje op blote voeten.
Verzamelen: 5.30, de wandeling start om 5.45 uur. We wandelen ongeveer twee uur. Het grootste deel van de tijd lopen we in stilte. We sluiten af met een eenvoudig picknick-ontbijt. Kosten: € 5 (als je je inschrijft bij een van de activiteiten van Bezieling in Leidsche Rijn, krijg je dit bedrag terug). Aanmelden is noodzakelijk. Deze activiteit is vanwege de coronalockdown geannuleerd.

Basismeditatie op zondagmiddag

Omdat de zusters Augustinessen aan de Oudegracht hun crypte hebben gesloten, ligt de meditatie op zondagmiddag nu even stil.
Een doorlopende groep voor christelijke meditatie voor mensen met een kwetsbare achtergrond (psychiatrie). Met als uitgangspunt thematische vormen van meditatie ligt de nadruk op tot stilte komen.
Kosten: vrijwillige bijdrage. Info en opgave: neem contact op.

Een dag vol liefde in Middelburg

Liefde, geen mens kan zonder. Maar het blijkt ook bijzonder ingewikkeld om liefde en je eigen behoefte aan liefde uit elkaar te houden, Tijdens deze meditatiedag ga je op zoek naar liefde als bron om vanuit te leven, bekijken we hoe liefde je kan. stil te staan bij wat je doet en wat echt belangrijk is voor je. Meer informatie vind je op Doopsgezinde gemeente Walcheren Datum: zaterdag 17 mei. Tijd: 10.00-16.00. Plaats: Doopsgezinde kerk, Walcheren. Info: neem contact op.

Meditatie naar Kerst toe

De ‘donkere dagen voor Kerst’ is een periode voor inkeer en bezinning. De natuur trekt zich terug in de aarde, de maagd is in verwachting. In deze meditatiebijeenkomsten staan we stil bij wat er is, trekken ons terug om te onderzoeken hoe we open kunnen staan voor het goddelijke leven dat we verwachten. Vrijdagochtend in het Graalhuis. Data: 29 november en 6, 13 en 20 december 2019.

Christoffelkrachtdag 5 oktober 2018

Ben je zwaar belast? Wil je lichter leven? Dan is de Christoffelkrachtdag echt iets voor jou. De allereerste gaat plaatsvinden in oktober 2018 in Utrecht (5 oktober) en in Breda (10 oktober). Deze krachtdag is bedoeld voor mensen die zwaar belast zijn of een burn-out hebben gehad. Op deze dag zoeken we wijsheid uit het verhaal van Christoffel die de last van de wereld op zijn schouders droeg. Met creatieve werkvormen, wandelen, ervaringen delen en afsluitend een ritueel van zegen en healing kun je aan het einde van de dag met nieuwe energie het leven weer aan. Over de achtergrond van de krachtdagen, lees hier en hier verder. De Christoffeldag duurt van 10-15 uur. Kosten: 25 euro. Info en opgave: Utrecht, kijk op De Hoeftuin. Voor Breda, kijk verder op Zinsverband of neem contact op.

‘Your time has come to shine’: zangworkshop

Lekker zingen in het kader van het Midzomergrachtfestival in Utrecht. Datum: vrijdagavond 22 juni in het UCK, Domplein 4, Utrecht, 19.30-21.30 uur. Meer info: Utrecht Gender Divers

#MeToo op de heiligenkalender

8 maart 2018: studiemiddag Vrouwenstudies Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Op 8 maart, internationale vrouwendag, is het thema heldinnen. Mijn bijdrage is een lezing over heilige heldinnen: martelaressen zoals Agatha, Agnes, Lucia uit de vroege kerk kun je wel de #MeToo-heiligen noemen. Over seksuele intimidatie en seksueel geweld in de heiligenlegenden en hoe deze vrouwen weigerden slachtoffer te zijn van de mannen die hen bedreigden.

Themadag Genderfluïditeit en geloof

Op 18 november 2017 werkte ik mee aan de Themadag Genderfluïditeit en Geloof. Ik nam de deelnemers mee in alle mogelijke rituelen (kerkelijk of niet) die je kunt toepassen bij een transitie. Bovendien verzorgde ik de slotviering van deze themadag. De themadag werd georganiseerd door LCC plus projecten. De dag werd gehouden in Utrecht.

Inspiratiedag: Maria ervaren en beleven

In het Catharijneconvent was in het voorjaar van 2017 een tentoonstelling over Maria. Luce biedt voor parochianen en werkgroepen uit de parochies een themadag over Maria aan: met ter inleiding een lezing over Maria, ruim gelegenheid om de tentoonstelling te bekijken en daarna een workshop om mee naar huis te nemen. Op 7 april of 11 mei 2017 van 10-16 uur. Meer info bij Luce / CRC.

 

Wintergasten Breda

Op zondagmiddag 5 maart 2017 was ik te gast in de serie Wintergasten van de Ekklesia Breda. Het gesprek gaat over thema’s als gender en kerk, liefde, en de heilige Wilgefortis als transgender-heilige. Meer info op de website van Zinsverband.