Toerusting

Wil je een impulsavond over wat liturgie eigenlijk is? Een training voor lectoren? Bezinning op het gedenken van een gestorvene tijdens de zondag? Liturgie vraagt altijd het beste te geven. Zowel wat betreft de inhoud (wat vieren we?) als wat betreft de vormgeving (hoe doen we dat zo overtuigend mogelijk / zo waardig mogelijk?). Daarom is het goed om van tijd tot tijd alle medewerkers aan de liturgie een opfriscursus of impulsdag te geven. Op alle gebieden van liturgie geef ik workshops, impulsavonden of cursussen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Lectorentraining
  • Cursus uitvaartrituelen
  • Inleiding liturgie voor kerkmusici
  • Workshop Kinderen in de liturgie
  • Workshop liturgie buiten

Inspiratiebijeenkomst

Soms ben je het leren of trainen wel moe. Soms wil je alleen inspiratie opdoen, samen bezinnen, weer ontdekken waarvoor je het allemaal doet. Dat vraagt om een inspiratiebijeenkomst. Meestal wordt dit een interactieve bijeenkomst waarin ik een deel vertel en waarin de deelnemers met elkaar in gesprek raken of aan de slag gaan. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De smaak van vasten (bij het begin van de veertigdagentijd)
  • Een doosje heiligheid – knutselworkshop voor groot en klein
  • Speculaas en sint Nicolaas – bakworkshop
  • Patroonheilige als inspiratiebron
  • Spiritualiteit en muziek: ontdek de mystieke kant van klank en akoestiek

Liturgisch materiaal

Kijk onder publicaties voor liturgiesuggesties voor een viering buiten bij de Dag van de Schepping; liturgisch materiaal voor Mariavieringen.

Advies

Wil je de vieringen van de Goede Week, Kerst, de Allerzielenviering, of het patroonfeest van de parochie eens een impuls geven? Met een frisse blik laten bekijken en een advies vragen? Neem contact op via het contactformulier.