Projecten

De christelijke traditie heeft een geweldige rijkdom aan liturgie, aan tradities en rituelen. Hoe graag zouden we deze rijkdom met zijn oude wijsheid niet onder de aandacht brengen van mensen die zich nu niet herkennen in de kerk?

Op verzoek en op eigen initiatief ontwikkel ik nieuwe projecten geënt op oude traditionele vormen. Op deze pagina vind je voorbeelden van projecten die ik heb ontwikkeld of een nieuwe impuls heb gegeven. Daarnaast vind je projecten die nog in ontwikkeling zijn.

Allerzielen in ’t Licht voor het bisdom Rotterdam (2010 – 2011)

Veertigurengebed / Paaswake voor de Janskerk (2015)

Zalig gebakken (2015)

Quatertemperdagen (2019-2020 tweede serie; 2018-2019 eerste serie)

Krachtdagen (Christoffeldag, oktober 2018)

Daarnaast ben ik voor een impulsbijeenkomst te vragen op thema’s rond de jaarkalender.
Mogelijke thema’s:

  •  vasten in de veertigdagentijd: traditie en actualiteit
  • Maria (in de meimaand)
  • de patroonheilige van de parochie of van het dorp
  • de christelijke wortels van Halloween
  • de tegendraadse boodschap van de heilige Wilgefortis
  • heilig eten: voedsel voor feesten