Heilige Apollinaria / Dorotheus

Geloofd zij God die werkt in het verborgene Appolinaria is de oudste dochter van de byzantijnse proconsul. De reputatie van de familie rust ophaar schouders, maar ze heeft helemaal geen zin in een leven als voorbeeldige dochter, vrouw enmoeder. Zij ziet eindeloze zwangerschappen en kinderen voor zich en ze denkt: dat nooit. Ze heeftwel wat […]